Bördan som bär oss

Bön är den slags börda som seglet är för båten.
Bön är den slags börda som ett glas friskt vatten är för den som törstar.
Bön är den slags börda som kunskapen är för den som söker sanningen.
Bön är den slags börda som kärleken är för två älskande.
Bön är den slags börda som bär oss.