Det som inte går över

Det finns mycket som går över. 

Huvudvärken efter en stressig dag. 

Regn och kyla och obehag. 

Grämelse efter ett nederlag. 

T.o.m. ilskan, efter ett tag. 

Tröttheten efter en arbetsdag. 

Ljudet som följer ett åsknedslag. 

Den smällkalla kylan en vinterdag. 

Och små förtret av alla de slag. 

.

Det finns sådant som aldrig går över. 

Onda ord som har träffat så hårt 

att de aldrig slutar att plåga oss. 

Självkänslan som har sargats så svårt 

att vi aldrig riktigt kommer loss. 

Ensamheten när vänner försvann. 

Minnets förlust hos en gammal man. 

Sorgen efter ett barn som dött. 

Eller den kärlek vi aldrig mött. 

.

Det finns sådant som inte går över, 

som man istället måste gå igenom, 

för att inte gå under. 

.

Håll din fadershand över våra bräckliga liv. 

Gud… all ångest… fördriv den, fördriv! 

Ge oss den grund och den tröst vi behöver, 

i tron på en nåd… som inte heller går över.

.

Micael Nilsson 181111