Matteusevangeliet – lyssna

En vers-för-vers genomgång av Matteusevangeliet. Dessa predikningar hölls under tre terminer i Korskyrkan, Borås.

Ljudfiler, från predikningar hållna i Korskyrkan, Borås

Kapitel 1 

Kapitel 2 

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5, del 1

Kapitel 5, del 2

Kapitel 6

Kapitel 7 

Kapitel 8 

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19 

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28, del 1

Kapitel 28, del 2