Självbild och självkänsla

Föredrag i tabernaklet, Göteborg, den 29 maj 2019, Micael Nilsson Men ingenting är förändrat! Maxwell Maltz var en känd plastikkirurg. Hans specialitet var att ge missbildade ett nytt utseende. Han berättar om ett återkommande mönster hos sina patienter. Trots att operationen oftast gav patienten ett nästan nytt ansikte och ett helt nytt utseende hände det […]

En dag ska tiden öppna sig

En dag ska tiden öppna sig, som om någon vred om nyckeln  till en gammal fastrostad dörr. En dag ska världen öppna sig. Ja världar, och åter världar, som när vandraren äntligen når den gröna ängen strax intill lugna vatten, efter många år av mödosam vandring,  den smala vägen genom dödskuggans trånga, kalla dal. Och […]

Den stora gåtan

DEN STORA GÅTAN Det är rätt marigt Herre, livet För vägen är bra smal ibland Och mycket som man tar för givet Är väldigt ofta byggt på sand Så alla de som vet så säkert Som står med facit i sin hand Vars läror växt i strama rader Systematiserade i franska band Som mäter mig […]

Bördan som bär oss

Bön är den slags börda som seglet är för båten.Bön är den slags börda som ett glas friskt vatten är för den som törstar.Bön är den slags börda som kunskapen är för den som söker sanningen.Bön är den slags börda som kärleken är för två älskande.Bön är den slags börda som bär oss.

Dömande människor och en förlåtande Gud

Domarna var stenhårda. Alla flyktvägar var stängda. Kvinnan hade förtjänat sitt straff. Det är rättvisa. Men nåd… Nåd är något annat. Nåd är att Jesus tar det vi förtjänat och ger oss något han förtjänat, förlåtelse, upprättelse, möjligheten att få börja om. Vi följer Jesu möte med en äktenskapsbryterska i Joh 8:1.11.

Vinundret

Predikan, Tabernaklet, Göteborg, söndagen den 7 juli 2019 Under fyra söndagar predikar jag över ”Fyra bilder av Gud”. Evangelisten Johannes skriver nämligen om Jesus, Joh 1:18: ” Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.” Johannes skriver att Jesus är den perfekta bilden av Gud. Som Jesus är […]

Johannesprologen

Serie ”Fyra bilder av Gud”, Tabernaklet, Göteborg, söndagen den 30 juni 2019. Under fyra sommarsöndagar vill jag predika över ämnet ”Fyra bilder av Gud”. Var och en av dem är hämtad från Johannesevangeliet. Johannes avslutar nämligen sitt evangelium så här, Joh 20:30-31: ”Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde Jesus inför […]