Matteusevangeliet – läs

En predikoserie vers för vers genom Matteus evangelium Klicka på länken och ladda ner en PDF-fil Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5, del 1 Kapitel 5, del 2 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Kapitel 17 […]

Matteusevangeliet – lyssna

En vers-för-vers genomgång av Matteusevangeliet. Dessa predikningar hölls under tre terminer i Korskyrkan, Borås. Ljudfiler, från predikningar hållna i Korskyrkan, Borås Kapitel 1  Kapitel 2  Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5, del 1 Kapitel 5, del 2 Kapitel 6 Kapitel 7  Kapitel 8  Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 […]