Det som inte går över

Det finns mycket som går över.  Huvudvärken efter en stressig dag.  Regn och kyla och obehag.  Grämelse efter ett nederlag.  T.o.m. ilskan, efter ett tag.  Tröttheten efter en arbetsdag.  Ljudet som följer ett åsknedslag.  Den smällkalla kylan en vinterdag.  Och små förtret av alla de slag.  . Det finns sådant som aldrig går över.  Onda […]

En dag ska tiden öppna sig

En dag ska tiden öppna sig, som om någon vred om nyckeln  till en gammal fastrostad dörr. En dag ska världen öppna sig. Ja världar, och åter världar, som när vandraren äntligen når den gröna ängen strax intill lugna vatten, efter många år av mödosam vandring,  den smala vägen genom dödskuggans trånga, kalla dal. Och […]

Den stora gåtan

DEN STORA GÅTAN Det är rätt marigt Herre, livet För vägen är bra smal ibland Och mycket som man tar för givet Är väldigt ofta byggt på sand Så alla de som vet så säkert Som står med facit i sin hand Vars läror växt i strama rader Systematiserade i franska band Som mäter mig […]

Bördan som bär oss

Bön är den slags börda som seglet är för båten.Bön är den slags börda som ett glas friskt vatten är för den som törstar.Bön är den slags börda som kunskapen är för den som söker sanningen.Bön är den slags börda som kärleken är för två älskande.Bön är den slags börda som bär oss.