Håll blicken fast på Jesus

Om hur den tidiga kyrkan "gjorde pestens kaos till ett missionsfält"
. . . Hebr 12:1-2: ”När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. […]

Dömande människor och en förlåtande Gud

Domarna var stenhårda. Alla flyktvägar var stängda. Kvinnan hade förtjänat sitt straff. Det är rättvisa. Men nåd… Nåd är något annat. Nåd är att Jesus tar det vi förtjänat och ger oss något han förtjänat, förlåtelse, upprättelse, möjligheten att få börja om. Vi följer Jesu möte med en äktenskapsbryterska i Joh 8:1.11.

Vinundret

Predikan, Tabernaklet, Göteborg, söndagen den 7 juli 2019 Under fyra söndagar predikar jag över ”Fyra bilder av Gud”. Evangelisten Johannes skriver nämligen om Jesus, Joh 1:18: ” Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.” Johannes skriver att Jesus är den perfekta bilden av Gud. Som Jesus är […]

Johannesprologen

Serie ”Fyra bilder av Gud”, Tabernaklet, Göteborg, söndagen den 30 juni 2019. Under fyra sommarsöndagar vill jag predika över ämnet ”Fyra bilder av Gud”. Var och en av dem är hämtad från Johannesevangeliet. Johannes avslutar nämligen sitt evangelium så här, Joh 20:30-31: ”Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde Jesus inför […]