Om mig

Mitt namn är Micael Nilsson. Jag är inte bara pastor. Jag är pappa också. Och make. Idag arbetar jag i Tabernaklet i Göteborg. Men framförallt är jag en lärjunge till Jesus Kristus. Jag valde i mina tidiga tonår att börja följa honom. Det var ett stort beslut som jag ännu inte helt förstår konsekvenserna av, men som jag för inget i världen skulle vilja ha ogjort. Det har blivit mitt stora livsprojekt att försöka förstå vem han är och vad det är att följa honom. På dessa sidor publicerar jag ett antal predikningar, bibelstudier, dikter och artiklar. Nästan allt är fött i en pastors möte med sin församling och ur en liten människas möte med en stor Gud. Finner du något av det läsvärt blir jag glad.

.

”Med vi väntar”?

Orden ”medan vi väntar” är bibelord, från Titus brev i Nya Testamentet, kapitel 2, vers 13:

”… medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet”, Svenska Folkbibeln 15.

”… medan vi väntar på den fantastiska dag då vår stora Gud, Jesus Kristus, ska komma i härlighet för att rädda oss för evigt”, Nya Levande Bibeln.

Guds kärlek och nåd hjälper oss, menar aposteln Paulus, att orientera oss rätt i livet, att säga nej och ja till rätt saker, påhejade av tacksamheten, medan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka.

Det är ett underbart perspektiv. Vi behöver påminnelsen om att den här världen och våra snabbt förbipasserande liv inte är allt, både i mötet med sorg och svårigheter liksom i mötet med frestelser av olika slag.

.

Rapporter från ett väntrum

De tankar du möter här är tankar från ett väntrum. Inget är fullkomligt. Vi är människor. Vi är på väg. Det vi ser och förstår är påverkat och beskuret av egen svaghet, vår närsynthet och livets kamp, åtminstone så länge vi lever i den här världen. Det bästa vi kan ge varandra är lägesrapporter, vittnesbörd om vad vi hitintills tyckt oss förstå, så långt vi nu kommit på vår upptäcktsfärd.

Med andra ord: dessa inlägg är ett ärligt men bristfälligt försök att förstå vem Jesus är, vad Jesus kan och hur Jesus ser på saker och ting.

Med en bön om Guds nåd över oss alla, Jesu makalösa kärlek och den helige Andes ledning.

//Micael